Mali kutak

Mesto namenjeno deci, mladima,
roditeljima

Mali kutak

Mesto namenjeno deci, mladima,
roditeljima

Bavimo se:

  • dečijim razvojem
  • prevencijom, dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece
  • psihoterapijskim i savetodavnim uslugama roditelja, adolescenata i odraslih koji se suočavaju sa različitim problemima i poteškoćama u nekim od aspekata života

Naša misija

Osnovani smo sa idejom da unapredimo mentalno zdravlje  dece i adolescenata.

 

Pružamo sveobuhvatnu stručnu podršku porodici, deci i mladima sa ciljem da se ojačaju njihovi kapaciteti radi prevazilaženja poteškoća u kojima se nađu.

 

Naš tim čine lekar, psiholog, defektolozi i psihoterapeuti sa višegodišnjim iskustvom u radu. 

Scroll to Top