Cenovnik

Cenovnik

Pregled dečjeg i
adolescentnog psihijatra

4900,00 dinara 60 min

Defektološka procena

4000,00 dinara 120 min

Logopedska procena

4000,00 dinara 120 min

Logopedski tretman

2000,00 dinara 50 min

Reedukacija psihomotorike

2000,00 dinara 50 min

Grupe socijalnih veština

2400,00 dinara 90 min

Grupe podrške za mlade

1500,00 dinara 120 min

Individualna psihoterapija

3500,00 dinara 60 min

Porodična psihoterapija

4000,00 dinara 90 min

Grupna psihoterapija

2400,00 dinara 150 min

Scroll to Top