Dr Tijana Antin Pavlović

Osnovne i specijalističke studije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon sedmogodišnjeg rada u psihijatrijskoj ordinaciji „Dr Selaković“ 2018. godine osniva sopstvenu privatnu praksu – ordinaciju iz oblasti dečije i adolescentne psihijatrije „Dr Antin Pavlović“ koja je specijalizovana za prevenciju, dijagnostiku i terapiju različitih problema  mentalnog zdravlja dece i mladih.

 

Integrativni i holistički pristup dr Tijane Antin Pavlović obuhvata probleme iz poremećaja  autističnog spektra, decu  sa problemima pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), usporenog govorno – jezičkog i psihomotornog razvoja,  ali i anksiozne poremećaje, depresiju, poremećaje ishrane  i psihoze kod dece i adolescenata. 

 

Autor je i koautor radova na temu značaja biomedicinskih intervencija i suplementacije kod razvojnih poremećaja, povezanosti osovine mozak- creva, o uticaju medicinskih komorbidnih stanja  na ponašanje i funkcionisanje osoba sa premećajem iz autističnog spektra, koji su prezentovani na konferencijama u zemlji i inostranstvu i objavljeni u knjizi sažetaka.

 

Trenutno stručno interesovanje doktorke Antin Pavlović je usmereno na epigentske mehanizme u nastanku i tretmanu problema mentalnog zdravlja.

Scroll to Top