Grupe podrške za mlade

Grupe podrške za mlade

Period adolescencije je izazovan period i sa sobom nosi mnogo teškoća, ali i mnogo prilika za razvoj.
Smatra se da se prelazak iz detinjstva u adolescenciju sastoji od niza promena koje se postepeno odigravaju, a obuhvataju aspekte individualnog ponašanja, osećanja, razvoja i odnosa. Te promene su biološke, kognitivne, socijalne i emocionalne. One su univerzalne za sve adolescente, dok su individulna zbivanja veoma različita i variraju od pojedinca do pojedinca.

Većina adolescenata će dobro savladati sve prepreke koje nosi ovaj period, ali su neki adolescenti pod rizikom da razviju određene probleme poput poremećaja ishrane, problem sa alkoholom, drogama, depresiju ili suicidalnost, nasilno ponašanje, anksioznost, poremećaj ponašanja pa im je neophodna podrška u tom procesu.

Grupa je idealan izbor jer pruža adolescentima terapeutsko okruženje u kojem mogu da rade na interpersonalnim problemima i istražuju četiri osnovna pitanja identiteta:

  • Ko sam ja?
  • Sa kim se identifikujem?
  • U šta ja verujem?
  • I kuda idem?

Cilj grupe je da pomogne adolescentima da nauče kako i na koji način da sarađuju,  na poboljšanju veština suočavanja i rešavanja problema. Shvatanju posledica problema i pronalaženje alternative za njegovo razrešenje. Preispitivanju i shvatanju sopstvenih stavova i osećanja, smanjenju anksioznosti i izolacije kroz upoređivanje njihovih misli i ponašanja sa ostalim vršnjacima što im daje mogućnost da uče jedni od drugih.

Scroll to Top