Individualna i grupna psihoterapija

Individualna i grupna psihoterapija

Šta je individualna psihoterapija?

Podrazumeva zajednički proces između terapeuta i klijenta. Odvija se u bezbednom, sigurnom i neosuđujućem okruženju.
Klijent tokom psihoterapijskog procesa istražuje svoje nesvesno, otkriva korene i uzroke  poteškoća koje ga sprečavaju da živi sopstveni potencijal i radost u svim aspektima svog života.
U zajedničkom procesu terapeut pruža podršku, razumevanje i zajednički sa klijentom rasvetljava načine njegovog funkcionisanja.
Pomaže klijentu da istraži unutrašnji psihički svet misli, osećanja, želja, sećanja koje mu boje sadašnjost i utiču na nju.
U psihoterapijskom procesu klijent sagledava sopstveni život, preuzima odgovornost za njega i podstiče se da bude sigurniji i smeliji u svojim poduhvatima. Tokom terapijskog procesa postaje spremniji za suočavanje sa izazovima u svim aspektima svog života i njihovom lakšem prevladavanju.

Trajanje psihoterapije

Psihoterapijska seansa se odvija jednom nedejno u trajanju od 1h. Dužina samog psihoterapijskog procesa je individualna i zavisi od:

 • mentalnog stanja klijenta,
 • koliko i na koji način problem utiče i otežava svakodnevno funkcionisanje,  
 • koliko se brzo stanje klijenta poboljšava. 

Neke poteškoće se mogu razrešiti kratkotrajnom terapijom od nekoliko nedelja ili meseci. Dok neka ozbiljnije poteškoće zahtevaju dugotrajnu terapiju da bi se postigao primetan napredak.

Da bi se postiglo izlečenje neophodno je da svaki klijent donese odluku da bude aktivan u terapiji jer jedino tako se mogu postići terapijski ciljevi i negovati pozitivan psihoterapijski odnos.
Ključno za process lečenja je pronalaženje pravog psihoterapeuta.

Problemi koji se mogu rešiti:

 • Kontrola besa,
 • Anksioznost,
 • Strahovi,
 • Stres,
 • Depresija,
 • Poremećaji u ishrani, 
 • Gubitak i tugovanje,
 • Stvaranje zdravih granica,
 • Komunikacijski izazovi,
 • Trauma,
 • Porodična pitanja,
 • Životne krize,
 • Samopoštovanje/prihvatanje sebe.

Šta je grupna psihoterapija?

Grupna psihoterapija je poseban oblik terapije u kojem se manji broj ljudi sastaje pod vođstvom profesionalnog i obučenog terapeuta. Kroz grupni proces klijenti pomažu sebi i jedni drugima.
Svako od nas je odrastao u grupnom okruženju u kom rastemo i razvijamo se kao ljudska bića. Grupna psihoterapija se ne razlikuje od toga. Ona pruža mesto gde se okupljaju ljudi kako bi podelili svoje brige ili probleme, bolje razumeli svoju situaciju i učili jedni od drugih.
Osećaj da razumete i da vas drugi razumeju  važan je deo procesa rasta. Grupna terapija je usmerena na interakciju među članovima grupe i predstavlja mesto gde ljudi mogu dobiti podršku i ohrabrenje od drugih članova. Ljudi koji učestvuju u grupi mogu videti da drugi prolaze kroz iste situacije, što im može pomoći da se osećaju manje usamljeni. Članovi grupe mogu poslužiti kao uzor drugim članovima grupe. Posmatrajući nekoga ko se uspešno nosi sa problemom, drugi članovi mogu videti da postoji nada za oporavak. Kako svaka osoba napreduje, ona zauzvrat može drugima poslužiti kao uzor i podrška.
Grupna terapija nudi sigurno utočiste i omogućava ljudima da vežbaju ponašanje. Kroz grupni rad terapeut može da vidi kako svaka osoba reaguje na druge ljude i kako se ponaša u društvenim situacijama i na taj način, koristeći te informacije, terapeut može pružiti važne povratne informacije svakom klijentu.
Osnovni principi ponašanja svakog člana grupe su redovnost, poverljivost, tačnost i bez spoljašnjih kontakata.

Grupna psihoterapija pruža svakom članu priliku da:

 • Dobije i da  podršku drugima,
 • Eksperimentiše sa novim interpersonalnim ponašanjima,
 • Iskreno i direktno govori o osećanjima,
 • Stekne uvid u svoje misli, osećanja i ponašanja drugih ljudi,
 • Poboljša svoje samopouzdanje, sliku o sebi i samopoštovanje,
 • Ostvari ličnu promenu unutar grupe, uz očekivanje da će naučeno preneti na spoljašnji život.

Kao i individualna psihoterapija, tako i grupna može biti  od koristi skoro svima.

Neki od problema koji se mogu rešiti:

 • Poteškoće u međuljudskim odnosima,
 • Depresija i anksioznost,
 • Starenje,
 • Bolest,
 • Gubitak,
 • Razvod.

Grupe se odvijaju jedanput nedeljno u trajanju od dva i po sata.

Scroll to Top