Logopedski tretman

Logopedski tretman

Logopedski tretman podrazumeva identifikaciju, prevenciju i tretman govorno jezičkih poremećaja. Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece pa je važno da se roditelji na vreme obrate za pomoć.

Stepen oštećenja govora je različit i kreće se od

  • alalija (stanje potpune nerazvijenosti govora),
  • razvojna disfazija (stanje koje karakterišu izrazite leksičke i gramatičke teškoće),
  • mucanje (poremećaj ritma i tempa govora).

Osnovni pokazatelji da je vašem detetu potreban logoped su:

  • nerazvijenost jezičkih strukutura
  • problemi u izgovoru većeg broja glasova
  • problemi u verbalnom pamćenju
  • nepravilno upotrebjlavanje gramatičkih oblika
  • teško verbalno izražavanje

Logopedski tretman podrazumeva primenu razičitih intervencija u ciju stimulacije govorno jezičkog razvoja kao i socioemocionalnog razvoja.

Scroll to Top