Psihijatrijske usluge

Psihijatrijske usluge

Pregled dečijeg i adolescentnog psihijatra

Skoro svako dete ili tinejdžer susreće se sa različitim izazovima u periodu odrastanja.  Brojni razlozi mogu dete učiniti napetim, neraspoloženim, zabrinutim, mogu izazvati poremećaj u ishrani ili probleme u odnosima kod kuće ili u školi.  Kada se dete ili adolescent  suoči sa teškoćama, često nije u stanju da se samostalno nosi sa tim, te je važno prepoznati na vreme i potražiti profesionalnu pomoć dečijeg i adolescentnog psihijatra.

Deca veoma retko dolaze samoinicijativno  i obično ne vide razlog dolaska. Poseta dečjem psihijatru je na inicijativu roditelja, predlog škole ili drugih osoba i institucija kada se prepoznaju kašnjenje ili odstupanja u razvoju govora, socijalnih inetrakcija , igre.. ili zbog smetnji spavanja, hranjenja, pokreta (tikovi),  strahova, ljubomore, neprilagođenog ponašanja u vrtiću ili školi, uznemirenosti, tuče…

Adolescenti (počev od 11-12 godina) često sami zatraže pomoć, a srednjoškolci veoma često. Tada se roditelji uključuju povremeno, isključivo u dogovoru sa adolescentom, u zavisnosti od specificnosti problema. U praksi se često dešava da adolescent alarmira porodičnu problematiku ili mentalni problem jednog od roditelja (alkoholizam, nasilje, težak poremećaj ličnosti)  i pokrene proces porodične psihoterapije ili individualnog lečenja.

Razgovor sa dečijim i adolescentim psihijatrom može dati odgovore na različite dileme:

  • Da li se moje dete ispravno razvija u odnosu na očekivane uzrasne norme?
  • Da li je moje dete emocionalno zadovoljno?
  • Da li je ono što priča, misli i oseća očekivano i adekvatno?
  • Da li je ponašanje mog deteta  normalno npr. po pitanju ishrane, spavanja, ponašanja u školi, slaganja sa porodicom i prijateljima, savladavanja stresa i kontrole besa?

Tokom pregleda psihijatar obično razgovara sa detetom ili adolescentom i  roditeljima o trenutnom problemu, ali i  o detetovom predhodnom zdravlju i ponašanju.  Sa decom se pored razgovora koriste i druge tehnike – igra, crtež, fantazija. Često pitamo i kako se slažu članovi porodice, kako problem utiče na njih i kako oni utiču na problem.

Nakon toga se predlaže individualni plan tretmana koji ima različite modalitete:

Scroll to Top