Radionice socijalnih veština

Radionice socijalnih veština

Radionice su namenjene deci:

  • predškolskog uzrasta (4 do 6 godina)
  • školskog uzrasta (7 do 15 godina)

    koja imaju poteškoće u ostvarivanju interakcije i kontakta sa drugima 
    i koja nisu ovladala veštinama socijalne kompetencije.

Socijalna kompetencija odnosi se na našu sposobnost da prepoznajemo i regulišemo emocije, na poznavanje i razumevanje okruženja u kojem živimo i na usvojene socijalne veštine. Dobro razvijene socijalne veštine pomažu deci da budu sigurna i zadovoljna.

Kroz socijalne radionice deca će imati mogućnost da kroz interakciju sa drugima nauče kako da sarađuju, da dele, da budu strpljiva, da pomažu drugima, slušaju, poštuju pravila. Ostvaruju komunikaciju i interakciju sa drugima, razumeju svoja i tuđa ponašanja i osećanja…

Radionice se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 60min.

Scroll to Top