Reedukacija
psihomotorike

Reedukacija
psihomotorike

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metod koji detetu otkriva jasan doživljaj sebe samog, svest o sebi kao ličnosti, te doživljaj i svest o svome mestu u svetu, što mu omogućava samostalnost u životu, u ravni uzrasta koji ono doseže (Bojanin, 2006).

Ovaj vid tretmana koristi pokret kao glavno sredstvo putem kojeg se pobuđuju i obnavljaju, učvršćuju i dograđuju senzomotorna iskustva. Svaki pokret tokom izvođenja vežbi kao i svako osećanje koje ga prati, bivaju nazvani rečju.

Primenom reedukacije psihomotorike stimuliše se razvoj deteta i jačaju se njegove sposobnosti, a u isto vreme  ublažava se ili prevazilazi razvojni probem.

Reedukacija psihomotorike se primenjuje kod dece sa:

  • disharmoničnim razvojem
  • govorno jezičkim problemima
  • problemima u ponašanju
  • dispraksičnom decom
  • probemima u saznajnim funkcijama
  • pervazivnim razvojnim probemima
Scroll to Top