Snežana Jovetić

Osnovne studije završila je na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, odsek za edukaciju i rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (2005 god.).


Profesionalnu karijeru započinje u Obrazovnom sistemu u predškolskoj ustanovi u Beogradu, (2005 god.) pružajući podršku deci, roditeljima i njihovim porodicama u najranijem perioda razvoja, gde stiče dugogodišnje iskustvo.

 

Učestvovala je u mnogim konferencijama, stručnim skupovima i projektima na temu Inkluzivnog obrazovanja u saradnji sa Unicefom, Ministarstvom prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Centom za interaktivnu pedagogiju, Institutom za
pedagogiju i andragogiju, Beogradskim psihološkim centrom (Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Rane intervencije u Srbiji) (2009-2022).

 

Briga o Mentalnom zdravlju dece, adolescenata, odraslih pojedinaca i njihovih porodica uvodi je u svet psihoterapije i otvara njen novi profesionalni i lični put.
Sistemsku porodičnu psihoterapiju završava na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i stiče zvanje Sistemski porodični psihoterapeut (2015-2019).

 

Privatnu i kliničku praksu razvija u ordinacijama za dečiju i adolescentnu psihijatriju i
psihološkom savetovalištu, gde pruža usluge rane intervencije , porodične i partnerske psihoterapije (2012-2022).

 

Član je Saveza društva psihoterapeuta Srbije, poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju (2019).


„U psihoterapiji primenjujem sistemski pristup u radu sa porodicom, partnerima i pojedincem.
Odnos sa klijentom zasnivam na međusobnom uvažavanju, razumevanju i poštovanju.
Zajedno gradimo sigurno i podržavajuće okruženje, osluškujem snage klijenta i fokusiram se na rešenja koja nas vode do promene.
Psihoterapija nas uči kako da se osnažimo, pomaže pojedincu da prepozna, osvesti i razreši svoje unutrašnje dileme i sam sledi svoj dalji put.“

Scroll to Top